RADA IZBY NOTARIALNEJ

Walne Zgromadzenie Notariuszy powołuje na trzyletnią kadencję Radę Izby Notarialnej oraz wchodzących w jej skład Prezesa i Wiceprezesa. Walne Zgromadzenie Notariuszy dokonuje także wyboru członka Krajowej Rady Notarialnej, notariuszy do sądów dyscyplinarnych oraz Rzecznika Dyscyplinarnego.

Prezes Rady Izby Notarialnej reprezentuje Radę i kieruje jej pracami. W razie nieobecności Prezesa jego obowiązki pełni Wiceprezes.

Strukturę organizacyjną samorządu notarialnego oraz zadania notariatu reguluje Ustawa z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, z późniejszymi zmianami.

Skład Rady IX kadencji:

 • not. Jarosław Lewkowicz (Chełm) - Prezes
 • not. Iwona Wach (Lublin) - Wiceprezes

Członkowie Rady Izby Notarialnej:

 • not. Agnieszka Jażdżyk (Radom)
 • not. Dagmara Konopka (Lublin)
 • not. Monika Lechowicz (Warka)
 • not. Teresa Maślak (Lublin)
 • not. Małgorzata Sierocka (Lublin)
 • not. Beata Słowikowska (Lublin)
 • not. Joanna Szymoniak (Puławy)
 • not. Małgorzata Wojtaszek (Świdnik)
 • not. Marcin Wysocki (Świdnik)

Przedstawiciel Izby Notarialnej w Lublinie w Krajowej Radzie Notarialnej:

 • not. Krzysztof Młynarski (Kraśnik)

Ikona BIPBiuletyn Informacji Publicznej

Wytworzenie:Gabriela Pastuszak2014-04-02 13:40
Ostatnia zmiana:Gabriela Pastuszak2015-03-30 11:09
Publikacja:Gabriela Pastuszak2014-04-02 13:40
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.09 s.