INFORMACJE DLA APLIKANTÓW

2020-10-21 12:18 #

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Lublinie

Rada Izby Notarialnej w Lublinie informuje, że osoby, które planują rozpocząć z dniem 1 stycznia 2021 r. aplikację notarialną w tejże Izbie, powinny ze względów organizacyjnych najpóźniej do dnia 5 listopada 2020 r. złożyć do biura Izby wniosek o wpis na listę aplikantów. We wniosku należy podać dane teleadresowe takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu oraz adres e-mailowy..

Do wniosku należy dołączyć:

  • odpis uchwały potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną;
  • oryginalny odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeżeli nie był składany z dokumentami na egzamin);
  • oświadczenie notariusza-patrona o objęciu patronatem (w przypadku posiadania już patrona);
  • jedno zdjęcie.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, wniosek o którym mowa powyżej należy składać jedynie drogą pocztową.


2020-07-24 12:48 #

Harmonogram praktyk sądowych dla aplikantów notarialnych w 2020 r.


2020-06-09 13:36 #

Komunikat dla III roku aplikantów


2020-06-08 12:12 #

Komunikat dla IV roku aplikantów

Załączniki:

2020-03-16 13:14 #

Ankieta dla wszystkich roczników aplikacji


2020-03-11 14:46 #

Odwołane zajęcia seminaryjne

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2 i spowodowaną tym faktem koniecznością zachowania nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa, w imieniu Rady Izby Notarialnej w Warszawie informuję, że w dniu dzisiejszym została podjęta przez Radę uchwała nr X/LV/139/2019 (plik do pobrania) o zawieszeniu do dnia 10 kwietnia 2020 roku zajęć seminaryjnych dla aplikantów notarialnych na aplikacji notarialnej organizowanej przez RIN w Warszawie dla aplikantów Izb Notarialnych w Białymstoku, Lublinie i Warszawie.

O terminie wznowienia zajęć jak i terminach, w których zajęcia będą odpracowywane poinformuję Państwa w odrębnym komunikacie. Na bieżąco w tej sprawie będę kontaktować się ze starostami.

Proszę zatem śledzić komunikaty zamieszczone na stronie Izby Notarialnej w Warszawie.

Tamara Żurakowska
Notariusz
Kierownik Szkolenia Aplikantów


2020-01-23 13:01 #

Komunikat w sprawie deklaracji o przystąpieniu do kolokwium


2020-01-23 13:00 #

Uchwała Izby Notarialnej w Warszawie w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium


2020-01-09 10:42 #

Ogłoszenie o opłacie za aplikację notarialną w 2020 roku


2019-12-23 14:48 #

Komunikat dla I roku aplikacji (nabór 2019)

Informuję, że zajęcia seminaryjne dla aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Lublinie z naboru 2019 roku odbywać się będą wspólnie z aplikantami Izb Notarialnych w Warszawie i Białymstoku - w Warszawie.

Szczegółowy harmonogram oraz miejsce odbywania szkolenia znajdą Państwo na stronie internetowej Izby Notarialnej w Warszawie.

Jednocześnie informuję, że inauguracja szkolenia dla aplikantów Izby Notarialnej w Lublinie odbędzie się w siedzibie Izby, przy ulicy Granicznej 7/1 w Lublinie, w dniu 7 stycznia 2020 roku o godzinie 1200.

Kierownik szkolenia aplikantów
/-/ notariusz Beata Słowikowska


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.08 s.