INFORMACJE DLA APLIKANTÓW

2017-03-14 11:14

Informacja o terminie kolokwium dla aplikantów III roku

Informuję, że termin kolokwium dla aplikantów notarialnych, którzy zamierzają ubiegać się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a ustawy Prawo o notariacie, wyznaczony został na dzień 20 maja 2016 roku.

Regulamin kolokwium dostępny jest na stronie internetowej Izby w strefie aplikanta.


2017-03-09 14:25

Informacja dotycząca kolokwium


2017-01-11 13:32

Informacja o opłacie rocznej za aplikację notarialną w 2017 roku


2016-12-22 11:04

Harmonogram zajęć seminaryjnych w 2017 roku dla aplikantów IV roku

Rada Izby zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i tematów zajęć z przyczyn od niej niezależnych.

2016-12-22 11:03

Harmonogram zajęć seminaryjnych w 2017 roku dla aplikantów III roku

Rada Izby zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i tematów zajęć z przyczyn od niej niezależnych.

2016-12-22 11:02

Harmonogram praktyk sądowych dla aplikantów II roku

Aplikant ustala bezpośrednio z przydzielonym patronem , dzień odbywania praktyki w danej jednostce organizacyjnej.

Ponadto w biurze Izby po Nowym Roku będą przygotowane dla każdego indywidualne druki opinii i umowy dla patrona. Można będzie je odebrać osobiście lub na pierwszym szkoleniu w Warszawie rozda je starosta grupy.

2016-12-22 11:00

Informacja dla aplikantów I roku ( z naboru 2016)

Komunikat o inauguracji .

2016-11-09 13:39

Terminy zjazdów w 2017 roku

STYCZEŃ
13-14
27-28

LUTY
10-11
24-25

MARZEC
10-11
24-25

KWIECIEŃ
7-8
21-22

MAJ
12-13
26-27

CZERWIEC
9-10
23-24

PAŹDZIERNIK
6-7
20-21

LISTOPAD
3-4
17-18

GRUDZIEŃ
1-2
15-16


2016-10-10 15:15

Ogłoszenie w sprawie wpisu na listę aplikantów

Rada Izby Notarialnej w Lublinie informuje, że osoby, które planują rozpocząć z dniem 1 stycznia 2017 roku aplikację notarialną, powinny do dnia 23 października 2016 roku złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów notarialnych Izby Notarialnej w Lublinie.

Do wniosku należy dołączyć oryginalny odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (jeżeli nie był składany z dokumentami na egzamin) oraz zaświadczenie o niekaralności.


2016-06-29 11:42

Komunikat dla aplikantów - upoważnienia

W związku z mailem aplikanta notarialnego Marcina Łyszczewskiego informuję, że w celu wypracowania jednolitego stanowiska Izb w sprawie upoważnień dla aplikantów dokonywanych na podstawie art. 22 ustawy Prawo o notariacie, w tym m.in. wzoru upoważnienia, jak również terminu udzielenia upoważnienia (jednorazowe czy każdorazowo), zasad udzielania upoważnień (na czas nieobecności patrona, czy w czasie jego urzędowania), przewidziane jest na dzień 14 lipca b.r. w KRN wspólne spotkanie kierowników szkoleń.

Iwona Wach
Kierownik szkolenia aplikantów


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.04 s.