INFORMACJE DLA APLIKANTÓW

2018-05-23 10:38

Komunikat

KOMUNIKAT
dla aplikantów III roku aplikacji (nabór 2015)

Rada Izby Notarialnej w Lublinie przypomina, że zgodnie z art.71§11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie („Ustawa”), z dniem 30 czerwca 2018 roku upływa termin sporządzenia co najmniej 50 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 10 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a,2,4,5,7 i 8 „Ustawy”.
Do każdego projektu należy dołączyć recenzję notariusza-patrona.

Projekty w formie papierowej należy przesłać na adres Izby lub złożyć je u notariusza-patrona.
Osoby, które będą przesyłały projekty do Izby, winny zadbać o to, aby były one odpowiednio posegregowane, opisane i zabezpieczone (np. spięte w segregatorze).
Aplikanci, którzy złożą swoje projekty u patrona, powinni dostarczyć do biura Izby oświadczenie patrona, potwierdzające ten fakt.

Kierownik Szkolenia Aplikantów
/-/ notariusz Beata Słowikowska


2018-05-15 14:49

Komunikat

KOMUNIKAT
dla aplikantów IV roku aplikacji (nabór 2014)

Rada Izby Notarialnej w Lublinie informuje, że: aplikanci IV roku, którzy chcą uzyskać zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej zgodnie z art. 72§2 ustawy Prawo o notariacie powinni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku złożyć (w formie papierowej) do biura Izby następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia o odbyciu aplikacji;
  • opinie patrona lub patronów;
  • projekty aktów notarialnych w ilości 20 sztuk oraz po 4 projekty wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy Prawo o notariacie w terminie podanym powyżej, natomiast aplikanci, którzy zgodnie ze złożonym przez notariusza – patrona oświadczeniem, nie składali do biura Izby części wymaganych projektów lecz złożyli je u patrona, powinni zgodnie z treścią art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie złożyć 70 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 14 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy Prawo o notariacie.
    Do każdego projekty powinna być dołączona recenzja notariusza – patrona, a całość umieszczona w spiętym i opisanym segregatorze.

Kierownik Szkolenia Aplikantów
/-/ notariusz Beata Słowikowska


2018-05-07 15:36

Informacja dla aplikantów w sprawie kolokwium


2018-01-15 12:16

Informacja dla aplikantów notarialnych III roku w sprawie kolokwium

Aplikanci ubiegający się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art.22a§1ustawy Prawo o notariacie, zamierzający przystąpić do kolokwium, powinni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku złożyć kierownikowi szkolenia, pisemną deklarację przystąpienia do kolokwium.
Deklarację należy złożyć w biurze Izby Notarialnej w Lublinie, natomiast kolokwium przeprowadza Izba notarialna, która prowadzi szkolenie ( czyli Izba Notarialna w Warszawie). Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Izby Notarialnej w Warszawie.


2018-01-08 14:47

Informacja o opłacie rocznej za aplikację notarialną w 2018 roku


2017-12-14 12:51

Harmonogram zajęć seminaryjnych dla aplikantów IV roku


2017-12-14 12:50

Harmonogram praktyk sądowych dla aplikantów z naboru 2016


2017-06-13 15:45

Komunikat

KOMUNIKAT
dla aplikantów IV roku aplikacji

Rada Izby Notarialnej w Lublinie informuje, że: aplikanci IV roku, którzy chcą uzyskać zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej zgodnie z art. 72§2 ustawy Prawo o notariacie powinni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku złożyć (w formie papierowej) do biura Izby następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia o odbyciu aplikacji;
  • opinie patrona lub patronów;
  • projekty aktów notarialnych w ilości 20 sztuk oraz po 4 projekty wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy Prawo o notariacie w terminie podanym powyżej, natomiast aplikanci, którzy zgodnie ze złożonym przez notariusza – patrona oświadczeniem, nie składali do biura Izby części wymaganych projektów lecz złożyli je u patrona, powinni zgodnie z treścią art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie złożyć 70 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 14 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy Prawo o notariacie.
    Do każdego projekty powinna być dołączona recenzja notariusza – patrona, a całość umieszczona w spiętym i opisanym segregatorze.

Kierownik Szkolenia Aplikantów
/-/ notariusz Iwona Wach


2017-06-13 09:44

Wyniki kolokwium przeprowadzonego w dniu 20 maja 2017 roku


2017-03-14 11:14

Informacja o terminie kolokwium dla aplikantów III roku

Informuję, że termin kolokwium dla aplikantów notarialnych, którzy zamierzają ubiegać się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a ustawy Prawo o notariacie, wyznaczony został na dzień 20 maja 2016 roku.

Regulamin kolokwium dostępny jest na stronie internetowej Izby w strefie aplikanta.


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.