INFORMACJE DLA APLIKANTÓW

2018-01-15 12:16

Informacja dla aplikantów notarialnych III roku w sprawie kolokwium

Aplikanci ubiegający się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art.22a§1ustawy Prawo o notariacie, zamierzający przystąpić do kolokwium, powinni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku złożyć kierownikowi szkolenia, pisemną deklarację przystąpienia do kolokwium.
Deklarację należy złożyć w biurze Izby Notarialnej w Lublinie, natomiast kolokwium przeprowadza Izba notarialna, która prowadzi szkolenie ( czyli Izba Notarialna w Warszawie). Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Izby Notarialnej w Warszawie.


2018-01-08 14:47

Informacja o opłacie rocznej za aplikację notarialną w 2018 roku


2017-12-14 12:51

Harmonogram zajęć seminaryjnych dla aplikantów IV roku


2017-12-14 12:50

Harmonogram praktyk sądowych dla aplikantów z naboru 2016


2017-06-13 15:45

Komunikat

KOMUNIKAT
dla aplikantów IV roku aplikacji

Rada Izby Notarialnej w Lublinie informuje, że: aplikanci IV roku, którzy chcą uzyskać zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej zgodnie z art. 72§2 ustawy Prawo o notariacie powinni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku złożyć (w formie papierowej) do biura Izby następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia o odbyciu aplikacji;
  • opinie patrona lub patronów;
  • projekty aktów notarialnych w ilości 20 sztuk oraz po 4 projekty wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy Prawo o notariacie w terminie podanym powyżej, natomiast aplikanci, którzy zgodnie ze złożonym przez notariusza – patrona oświadczeniem, nie składali do biura Izby części wymaganych projektów lecz złożyli je u patrona, powinni zgodnie z treścią art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie złożyć 70 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 14 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy Prawo o notariacie.
    Do każdego projekty powinna być dołączona recenzja notariusza – patrona, a całość umieszczona w spiętym i opisanym segregatorze.

Kierownik Szkolenia Aplikantów
/-/ notariusz Iwona Wach


2017-06-13 09:44

Wyniki kolokwium przeprowadzonego w dniu 20 maja 2017 roku


2017-03-14 11:14

Informacja o terminie kolokwium dla aplikantów III roku

Informuję, że termin kolokwium dla aplikantów notarialnych, którzy zamierzają ubiegać się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a ustawy Prawo o notariacie, wyznaczony został na dzień 20 maja 2016 roku.

Regulamin kolokwium dostępny jest na stronie internetowej Izby w strefie aplikanta.


2017-03-09 14:25

Informacja dotycząca kolokwium


2017-01-11 13:32

Informacja o opłacie rocznej za aplikację notarialną w 2017 roku


2016-12-22 11:04

Harmonogram zajęć seminaryjnych w 2017 roku dla aplikantów IV roku

Rada Izby zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i tematów zajęć z przyczyn od niej niezależnych.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.07 s.