INFORMACJE DLA APLIKANTÓW

2017-06-13 15:45

Komunikat

KOMUNIKAT
dla aplikantów IV roku aplikacji

Rada Izby Notarialnej w Lublinie informuje, że: aplikanci IV roku, którzy chcą uzyskać zaświadczenie o odbyciu aplikacji notarialnej zgodnie z art. 72§2 ustawy Prawo o notariacie powinni w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku złożyć (w formie papierowej) do biura Izby następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia o odbyciu aplikacji;
  • opinie patrona lub patronów;
  • projekty aktów notarialnych w ilości 20 sztuk oraz po 4 projekty wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy Prawo o notariacie w terminie podanym powyżej, natomiast aplikanci, którzy zgodnie ze złożonym przez notariusza – patrona oświadczeniem, nie składali do biura Izby części wymaganych projektów lecz złożyli je u patrona, powinni zgodnie z treścią art.71 §11 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie złożyć 70 projektów aktów notarialnych oraz co najmniej po 14 projektów wskazanych innych czynności notarialnych, o których mowa w art. 79 pkt 1a, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy Prawo o notariacie.
    Do każdego projekty powinna być dołączona recenzja notariusza – patrona, a całość umieszczona w spiętym i opisanym segregatorze.

Kierownik Szkolenia Aplikantów
/-/ notariusz Iwona Wach


2017-06-13 09:44

Wyniki kolokwium przeprowadzonego w dniu 20 maja 2017 roku


2017-03-14 11:14

Informacja o terminie kolokwium dla aplikantów III roku

Informuję, że termin kolokwium dla aplikantów notarialnych, którzy zamierzają ubiegać się o otrzymanie upoważnienia, o którym mowa w art. 22a ustawy Prawo o notariacie, wyznaczony został na dzień 20 maja 2016 roku.

Regulamin kolokwium dostępny jest na stronie internetowej Izby w strefie aplikanta.


2017-03-09 14:25

Informacja dotycząca kolokwium


2017-01-11 13:32

Informacja o opłacie rocznej za aplikację notarialną w 2017 roku


2016-12-22 11:04

Harmonogram zajęć seminaryjnych w 2017 roku dla aplikantów IV roku

Rada Izby zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i tematów zajęć z przyczyn od niej niezależnych.

2016-12-22 11:03

Harmonogram zajęć seminaryjnych w 2017 roku dla aplikantów III roku

Rada Izby zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i tematów zajęć z przyczyn od niej niezależnych.

2016-12-22 11:02

Harmonogram praktyk sądowych dla aplikantów II roku

Aplikant ustala bezpośrednio z przydzielonym patronem , dzień odbywania praktyki w danej jednostce organizacyjnej.

Ponadto w biurze Izby po Nowym Roku będą przygotowane dla każdego indywidualne druki opinii i umowy dla patrona. Można będzie je odebrać osobiście lub na pierwszym szkoleniu w Warszawie rozda je starosta grupy.

2016-12-22 11:00

Informacja dla aplikantów I roku ( z naboru 2016)

Komunikat o inauguracji .

2016-11-09 13:39

Terminy zjazdów w 2017 roku

STYCZEŃ
13-14
27-28

LUTY
10-11
24-25

MARZEC
10-11
24-25

KWIECIEŃ
7-8
21-22

MAJ
12-13
26-27

CZERWIEC
9-10
23-24

PAŹDZIERNIK
6-7
20-21

LISTOPAD
3-4
17-18

GRUDZIEŃ
1-2
15-16


Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.10 s.